ย 

Anna

Commercial & Hip-Hop

DTHO NRW-MASTERS 2019
๐Ÿฅ‡ A-Klasse Solo Kids

DTHO Deutsche Meisterschaft 2019
๐Ÿฅ‰ D-Klasse Solo Kids

DAK Dance Contest 2021
๐Ÿฅ‡ Solo Kids Rheinland-Pfalz

StreetDanceFactory Deutsche Meisterschaft 2021
๐Ÿฅ‡ MasterClass Solo Kids Fusion Show

DTHO Solo & Duo Cup 2021
๐Ÿฅˆ A-Klasse Solo Kids

DTHO online Solo & Duo Cup
๐Ÿฅˆ MasterClass Solo Kids

Anna
ย